Welkom op de website van Christelijke basisschool ‘De Parel’

Ons motto op CBS De Parel is:
Elk kind gezien, gekend , geliefd!

  • Gezien; de kinderen die op De Parel aan onze zorgen zijn toevertrouwd worden echt gezien.

  • Gekend; we hebben oog voor ieder kind met als doel om elk kind zo goed mogelijk te leren kennen. Ieder kind met zijn of haar eigen karakter, gaven en talenten.

  • Geliefd; ons zien en kennen plaatsen we in het kader van liefhebben. Dat betekent dat we in ons onderwijs doorgeven dat elk kind door Jezus Christus Gods geliefde kind mag zijn.
    Vanuit die liefde willen we de kinderen leren met zichzelf, met de ander en met de wereld om zich heen om te gaan.

    Zo mag elk kind stralen als een Parel in Gods Vaderhand.
Er zijn geen items beschikbaar.