Onderwijs

Het onderwijs op De Parel kenmerkt zich als een lerende organisatie. Dat betekent dat ons onderwijs vooral ontwikkelgericht is. We zijn gericht op het leerproces en niet alleen op het leerresultaat. Daarom werken we werken vanuit heel gerichte doelen. Dat doen we op schoolniveau, op groepsniveau en op individueel niveau. We bevorderen daarbij zoveel mogelijk dat de kinderen leren om eigenaar te zijn van hun eigen leerdoelen. Dat bevordert de motivatie en een positieve leerhouding.

Dit sluit perfect aan bij de drie basisbehoeftes van kinderen; relatie, autonomie en competentie.

  • Relatie: in de eerste plaats de relatie (verbond) met God als onze Schepper en liefhebbende Vader. Vanuit Gods liefde werken we ook vanuit een positieve relatie van het kind met de ander, met zichzelf en met de wereld om hem of haar heen.

  • Autonomie: als ‘rentmeester’ leren we de kinderen om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces, maar ook voor hun rol in de sociale omgang.

  • Competentie; de kinderen leren zich bewust te zijn van hun gaven en talenten en ze leren om te reflecteren op de ontwikkeling daarvan.

Op schoolniveau kiezen we als schoolteam elk schooljaar wat onze missie is, hoe wij vanuit deze missie willen werken en welke concrete doelen we daarbij kiezen. Dat koppelen we aan eigenaarschap van de teamleden; iedereen draagt bij aan de ontwikkeling van ons onderwijs.

Op groepsniveau gebeurt hetzelfde. Elke groep kiest een eigen missie en laat de kinderen zelf hun eigen groepsafspraken opstellen.