Thuis en school

Opvoeding en onderwijs liggen in elkaars verlengde; vorming en toerusting zijn twee belangrijke pijlers van ons onderwijs. Ouders/verzorgers en de school werken samen, ieder vanuit eigen verantwoordelijkheid. Een goede band met ouders of verzorgers vinden wij erg belangrijk. Ouders zijn onmisbaar bij de opbouw van het onderwijs op school. Ouders kunnen op vele manieren betrokken zijn: in de eerste plaats natuurlijk als ouder van hun kind, maar ook bijvoorbeeld als schoolbestuurder, als lid van de medezeggenschapsraad, als lid van de oudercommissie, de pleincommissie, de luizenpluis en nog veel meer. Kortom, ons onderwijs is niet mogelijk zonder uw betrokkenheid!

Raad van Toezicht

De 'Christelijke Schoolvereniging in Wapenveld' onderhoudt twee basisscholen in ons dorp. Onze scholen heten: CBS De Lichtbron (in Zuid) en CBS De Parel (in Noord).

Waar staan we voor als “Christelijke Schoolvereniging in Wapenveld”?
Dat is: “Gods Woord en de relatie met Jezus Christus als basis voor goed Bijbelgetrouw christelijk onderwijs in Wapenveld.”

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in Wapenveld goed Bijbelgetrouw christelijk basisonderwijs ontvangen in scholen die kinderen én volwassenen veiligheid bieden om te kunnen groeien als mens.

De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende leden:
 

 • Voorzitter: dhr. Christian Visser
 • Secretaris: dhr. Mark Borreman
 • Lid: dhr. Robert Sollie
 • Lid: dhr. Wieger Blokland
 • Lid: dhr. Herwin IJzerman

De schoolvereniging is bereikbaar via het contactformulier

MR

De Medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan, van ouders en personeel en heeft een adviserende en/of een beslissende rol in beleidszaken.

De MR op de Parel is:

 • Een positieve groep ouders en leerkrachten met een duidelijke taak.
 • Een uitdaging voor iedereen die actief een bijdrage wil leveren aan de opbouw van basisschool De Parel.
 • Een meerwaarde voor de school als ouders/verzorgers de MR ook zien als spreekbuis.

De leden van de MR zijn:
 

 • Henrik Augustinus (voorzitter)
 • Ilona IJzerman
 • Christina Bervoets
 • Annelotte Veltman

Hoe kan ik de MR bereiken?
Uiteraard tijdens de MR-koffiemomenten, maar u kunt ook contact opnemen via het contactformulier.

Oudercommissie

De oudercommissie is een enthousiast team dat in het schooljaar helpt bij het organiseren van een aantal activiteiten. Soms lukt het ons als oudercommissie niet om alleen de activiteiten te organiseren en vinden wij het fijn om ook een beroep op u te mogen doen. Vele handen maken immers licht werk.

Wilt u graag uw steentje bijdragen dan kunt u een bericht sturen via het contactformulier. Mocht u nog vragen hebben over de oudercommissie schiet gerust één van ons aan op het schoolplein.